Kabinett Expert

Contabilitatea financiaraAre ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela si retrospectiva a situatiei întreprinderii.

Servicii de Contabilitate financiara:

• Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
• Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
• Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
• Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
• Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
• Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
• Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
• Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
• Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
• Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
• Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
• Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
• Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
• Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.


Contabilitate de gestiune


Contabilitatea de gestiune furnizează informaţii analitice de detaliu referitoare la eficienţa utilizării factorilor de producţie. Prin contabilitatea de gestiune se determină costul de producţie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S), costul pe centre de responsabilitate, costul diferitelor funcţiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu şi pe centre). Ea furnizează informaţii de natură economică exprimate atât în unităţi monetare cât şi nemonetare (fizice).

Servicii de Contabilitate de gestiune:

• Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
• Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
• Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
• Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
Date Contact

Adresa:

BD. Burebista, Nr. 2, Bl. D14, Sc. 3, Et. 1 Ap. 68, Sector 3, Bucuresti, Romania CUI: RO22818230 J40/22250/2007

Telefon:

021.322.40.11
0722.594.020
0742.264.912

E-mail:

office@kabinett-expert.ro

Contacteaza-ne

Completeaza campurile de mai jos